شهرک سلامت

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شهرک سلامت.

زمان اجرای پروژه: بهمن ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

admin
در تاریخ:۱۵ بهمن ۱۴۰۱