شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

مناطق-ویژه-اقتصادی_1
مناطق-ویژه-اقتصادی_2

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد در شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی.

زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۰

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس