صنایع غذایی کوروش
صنایع غذایی کوروش

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در​ صنایع غذایی کوروش

زمان اجرای پروژه: فروردین ماه ۱۴۰۰

مکان پروژه: استان تهران

admin
در تاریخ:۱۶ فروردین ۱۴۰۰