شرکت فولاد اکسین خوزستان

حراست فولاد اکسین خوزستان
حراست فولاد اکسین

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت فولاد اکسین خوزستان.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه 1399

مکان پروژه: استان خوزستان.

اطلاعات تماس