شرکت فولاد اکسین خوزستان
حراست فولاد اکسین خوزستان
حراست فولاد اکسین

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت فولاد اکسین خوزستان.

زمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان خوزستان.

admin
در تاریخ:۶ اردیبهشت ۱۳۹۹