شرکت فولاد جهان آرا

نصب و راه اندازی هفت دستگاه گیت کنترل تردد، دو سیستم جامع پلاک خوان و دو راه بند دژبان در شرکت فولاد جهان آرا.

زمان اجرای پروژه: خرداد ماه ۱۳۹۶

مکان پروژه: استان خوزستان.

admin
در تاریخ:۱ خرداد ۱۳۹۶