مجتمع طلای موته

نصب و راه اندازي سیستم جامع کنترل تردد دژبان در مجتمع طلای موته.

زمان اجرای پروژه: اسفندماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: شهرستان اصفهان.

admin
در تاریخ:۲۳ اسفند ۱۳۹۷