مجتمع طلای موته

نصب و راه اندازی سیستم جامع کنترل تردد دژبان در مجتمع طلای موته.

زمان اجرای پروژه: اسفندماه 1398

مکان پروژه: شهرستان اصفهان.

اطلاعات تماس