مجتمع مسکونی رازی

نصب و راه اندازی راهبند دژبان در مجتمع مسکونی رازی شهر کرج

زمان اجرای پروژه: آذر ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان البرز

اطلاعات تماس