مجتمع مسکونی رازی

مجتمع مسکونی رازی

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در مجتمع مسکونی رازی شهر کرج

زمان اجرای پروژه: تیر ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان البرز

اطلاعات تماس