مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در معدن سرب و روی انگوران.

زمان اجرای  پروژه : خرداد ۱۳۹۸

مکان پروژه: شهرستان سقز.

admin
در تاریخ:۲۹ خرداد ۱۳۹۸