معدن فرآور امداد

نصب و راه اندازي سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در معدن فرآور امداد وابسته به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره).

زمان اجرای پروژه : اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: استان مرکزی، شهرستان محلات.

admin
در تاریخ:۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸