منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

نصب و راه اندازی باسکول هوشمند دژبان در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس – پروژه باسکول هوشمند.

زمان اجرای پروژه: شهریور ماه 1397

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس