پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
پروژه-نصب-گیت-های-کنترل-تردد-دژبان-محل-نصب-پارک-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات
پروژه نصب گیت های کنترل تردد دژبان-محل نصب پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات.

زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان البرز.

pariyaasadnezhad
در تاریخ:۳۰ مرداد ۱۴۰۲