پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

زمان اجرای پروژه: شهریور ماه ۱۳۹۹

مکان پروژه: استان البرز

اطلاعات تماس