پالایشگاه گاز سرخون قشم

پروژه-نصب-گیت-های-کنترل-تردد-دژبان-در-پالایشگاه-گاز-سرخون-قشم-2
پروژه-نصب-گیت-های-کنترل-تردد-دژبان-در-پالایشگاه-گاز-سرخون-قشم-2.jp9

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در پالایشگاه گاز سرخون و قشم.

زمان اجرای پروژه:  آبان  ۱۴۰۲

مکان پروژه: استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس.

اطلاعات تماس