شرکت پالایش نفت تبریز

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات به همراه ماژول تشخیص چهره در شرکت پالایش نفت تبریز.

زمان اجرای پروژه: مرداد ماه ۱۳۹۸

مکان پروژه: تبریز.

admin
در تاریخ:۱۲ مرداد ۱۳۹۸