شرکت پتروشیمی امیرکبیر

پروژه-گیت-های-کنترل-تردد-دژبان-در-شرکت-پتروشیمی-امیرکبیر
پروژه-گیت-های-کنترل-تردد-دژبان-در-شرکت-پتروشیمی-امیرکبیر
پروژه-گیت-های-کنترل-تردد-دژبان-در-شرکت-پتروشیمی-امیرکبیر

پروژه نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد دژبان در شرکت پتروشیمی امیر کبیر.

زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۲

مکان پروژه:استان تهران.

اطلاعات تماس