پروژه شرکت زغال سنگ پرورده طبس

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در شرکت زغال سنگ پرورده طبس.

زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان خراسان جنوبی

اطلاعات تماس