پروژه شرکت صنایع انرژی

نصب و راه اندازی راهبند خودرویی و سیستم جامع پلاک خوان دژبان در شرکت صنایع انرژی.

زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس