پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

زمان اجرای پروژه: اسفند ۱۴۰۱

مکان پروژه: استان تهران

اطلاعات تماس