مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره).

زمان اجرای پروژه: اذر ماه 1393

مکان پروژه: تهران.

اطلاعات تماس