راهبند

دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

۲۰ شهریور ۱۴۰۲

نصب و راه اندازی4 عدد نرم‌افزار و دوربین پلاک خوان9 عدد Access control و8 عدد راهبند خودرویی دژبان در دانشگاه  کردستان.زمان اجرای پروژه: شهریور 1402مکان پروژه: استان ...

پروژه شرکت صنایع انرژی

پروژه شرکت صنایع انرژی

۲۳ مهر ۱۴۰۱

http://localhost/mydejban/wp-content/uploads/2022/10/راهبند-دژبان.mp4 نصب و راه اندازی راهبند خودرویی و سیستم جامع پلاک خوان دژبان در شرکت صنایع انرژی.زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۱مکان پروژه: استان ...

موسسه سوره

موسسه سوره

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در موسسه سوره.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1401مکان پروژه: استان ...

مجتمع فنی پیربکران

مجتمع فنی پیربکران

۱۵ آبان ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند های خودرویی دژبان در مجتمع فنی پیربکران​.زمان اجرای پروژه: آبان ۱۴۰۰مکان پروژه: استان ...

سازمان فضایی

سازمان فضایی

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، گیت کنترل تردد، راهبند دژبان در سازمان فضایی زمان اجرای پروژه: فروردین ماه ۱۴۰۰ مکان پروژه: ماهدشت ...

اطلاعات تماس