دانشکده صنعت هواپیمایی کشور

دانشکده صنعت هواپیمایی کشور

نصب و راه اندازی راهبند دژبان در دانشکده صنعت هواپیمایی کشورزمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۴۰۰مکان پروژه: فرودگاه مهرآباد

سازمان فضایی

سازمان فضایی

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، گیت کنترل تردد، راهبند دژبان در سازمان فضایی زمان اجرای پروژه: فروردین ماه ۱۴۰۰ مکان پروژه: ماهدشت

شرکت گستر

شرکت گستر

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت گستر زمان اجرای پروژه: دی ماه ۱۳۹۹ مکان پروژه: استان تهران