پروژه شرکت صنایع انرژی

پروژه شرکت صنایع انرژی

https://mydejban.com/wp-content/uploads/2022/10/راهبند-دژبان.mp4 نصب و راه اندازی راهبند خودرویی و سیستم جامع پلاک خوان دژبان در شرکت صنایع انرژی.زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

برج های دوقلوی رضوان

برج های دوقلوی رضوان

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی (پلاک خوان) دژبان در برج های دوقلوی رضوان در منطقه 22 تهران.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

موسسه سوره

موسسه سوره

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در موسسه سوره.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1401مکان پروژه: استان تهران

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند خودرویی دژبان در مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد​.زمان اجرای پروژه: اسفند۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

شرکت هواپیمایی آسمان

شرکت هواپیمایی آسمان

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک دژبان در شرکت هواپیمایی آسمان.زمان اجرای پروژه: بهمن۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

مجتمع فنی پیربکران

مجتمع فنی پیربکران

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند های خودرویی دژبان در مجتمع فنی پیربکران​.زمان اجرای پروژه: آبان ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در سازمان عمران زاینده رود. زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان اصفهان

شرکت گاز اصفهان

شرکت گاز اصفهان

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت گاز اصفهان​​.زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان در پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان​. زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان خوزستان

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان و دستگاه تشخیص چهره با ماسک در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. زمان اجرای پروژه: تیر ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان تهران