موسسه سوره

موسسه سوره

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در موسسه سوره.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1401مکان پروژه: استان تهران

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند خودرویی دژبان در مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد​.زمان اجرای پروژه: اسفند۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

شرکت هواپیمایی آسمان

شرکت هواپیمایی آسمان

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص پلاک دژبان در شرکت هواپیمایی آسمان.زمان اجرای پروژه: بهمن۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

مجتمع فنی پیربکران

مجتمع فنی پیربکران

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند های خودرویی دژبان در مجتمع فنی پیربکران​.زمان اجرای پروژه: آبان ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در سازمان عمران زاینده رود. زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان اصفهان

شرکت گاز اصفهان

شرکت گاز اصفهان

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت گاز اصفهان​​.زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان در پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان​. زمان اجرای پروژه: مرداد ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان خوزستان

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات، نرم افزار پلاک خوان دژبان و دستگاه تشخیص چهره با ماسک در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. زمان اجرای پروژه: تیر ۱۴۰۰ مکان پروژه: استان تهران

شرکت شاپرک

شرکت شاپرک

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد و نرم افزار پلاک خوان دژبان در شرکت شاپرک.زمان اجرای پروژه: خرداد 1400مکان پروژه: تهران

مجتمع معدنی نفلین سینیت کلیبر

مجتمع معدنی نفلین سینیت کلیبر

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در مجتمع معدنی نفلین سینیت کلیبرزمان اجرای پروژه: اردیبهشت ماه ۱۴۰۰مکان پروژه: آذربایجان شرقی