شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت گاز استان کرمانشاه

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در شرکت گاز استان کرمانشاه.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۲مکان پروژه: استان کرمانشاه.

اداره کل جهاد کشاورزی

اداره کل جهاد کشاورزی

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی در اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1402مکان پروژه: استان تهران

شهرک سلامت

شهرک سلامت

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در شهرک سلامت.زمان اجرای پروژه: بهمن ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

نصب و راه اندازی سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان در دانشگاه پیام نور.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

شرکت میهن

شرکت میهن

نصب و راه اندازی سیستم حراست و انتظامات دژبان در انبار شرکت میهن.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

بیمارستان تخصصی البرز

بیمارستان تخصصی البرز

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در بیمارستان تخصصی البرز.زمان اجرای پروژه: دی ۱۴۰۱مکان پروژه: استان البرز

پروژه شرکت زغال سنگ پرورده طبس

پروژه شرکت زغال سنگ پرورده طبس

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در شرکت زغال سنگ پرورده طبس.زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۱مکان پروژه: استان خراسان جنوبی

پروژه شرکت صنایع انرژی

پروژه شرکت صنایع انرژی

https://mydejban.com/wp-content/uploads/2022/10/راهبند-دژبان.mp4 نصب و راه اندازی راهبند خودرویی و سیستم جامع پلاک خوان دژبان در شرکت صنایع انرژی.زمان اجرای پروژه: مهر ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

برج های دوقلوی رضوان

برج های دوقلوی رضوان

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد خودرویی (پلاک خوان) دژبان در برج های دوقلوی رضوان در منطقه 22 تهران.زمان اجرای پروژه: خرداد ۱۴۰۱مکان پروژه: استان تهران

موسسه سوره

موسسه سوره

نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد دژبان در موسسه سوره.زمان اجرای پروژه: اردیبهشت 1401مکان پروژه: استان تهران