شرکت مپنا ( مکو )

شرکت مپنا ( مکو )

نصب و راه اندازی گیت کنترل تردد دژبان در شرکت مپنا ( مکو ).زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

نصب و راه اندازی گیت های کنترل تردد در شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی.زمان اجرای پروژه: آذر ۱۴۰۰مکان پروژه: استان تهران

مجتمع فنی پیربکران

مجتمع فنی پیربکران

نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان و راهبند های خودرویی دژبان در مجتمع فنی پیربکران​.زمان اجرای پروژه: آبان ۱۴۰۰مکان پروژه: استان اصفهان