شهریور ۲۲, ۱۳۹۸ - سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

استفاده از نرم افزار مراجعین در اتوماسیون حراست

استفاده از نرم افزار مراجعین در اتوماسیون حراست

۲۲ شهریور ۱۳۹۸

استفاده از نرم افزار مراجعین برای کنترل تردد مراجعین و برقرار نظم و امنیت در سازمان‌ها و ادارات به خصوص سازمان‌هایی که مراجعین زیادی دارند، اهمیت زیادی دارد. در حقیقت در سازمان‌های با مراجع زیاد، کنترل مراجعین محوریت اصلی نظم سازمان را تشکیل می‌دهد. در ...

اطلاعات تماس