اسفند ۴, ۱۳۹۹ - سیستم جامع حراست و انتظامات دژبان

تاریخچه دستگاه حضورغیاب

تاریخچه دستگاه حضورغیاب

۴ اسفند ۱۳۹۹

اگر بخواهیم در خصوص تاریخچه دستگاه حضور غیاب و زمان پیدایش آن صحبت کنیم باید برگردیم به اواخر قرن 19 میلادی که در کشور های آمریکایی و اروپایی نیاز به یک دستگاه که بتوانند به وسیله آن تردد افراد را ثبت و کنترل کنند به ...

اطلاعات تماس