گیت کنترل تردد نفر رو در سازمان‌ها و ادارات

گیت کنترل تردد نفر رو در سازمان‌ها و ادارات

گیت کنترل تردد نفر رو برای حفظ نظم و حریم شخصی سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. وظیفه‌ی این گیت ها مشخص کردن اجازه ورود برای اشخاص در یک مجموعه و یا سازمان است. با استفاده از این ابزار ادارات و سازمان‌ها می‌توانند تردد مراجعین را به صورت کامل کنترل کرده و بر امنیت مجموعه تمرکز کنند. در ادامه در مورد مزایای کاربرد این گیت ها و همچنین امکاناتی که دارد توضیحاتی را ارائه می‌دهیم و انواع گیت کنترل تردد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

کاربرد گیت کنترل تردد نفر رو در اتوماسیون‌های حراست

اتوماسیون‌های حراست امروزه بخش مهمی از امنیت سازمان‌ها را تأمین می‌کنند. این گیت ها می‌توانند با اتوماسیون‌های حراست و نرم افزارهای کنترل تردد ادغام شوند و تردد مراجعین را برنامه ریزی شده و کنترل شده، تأمین کنند. این دستگاه بسیار کاربردی دسترسی افراد غیر مجاز به سازمان و ادارات را محدود می‌کند و همین موجب ایجاد نظم و انضباط در تردد مراجعین یک مجموعه‌ خواهد شد.

با تعریف نرم افزار کنترل تردد مراجعین و امکان نظر سنجی از مراجعین در مورد کارمندان سازمان می‌توان بازدهی و عملکرد کارکنان را بهبود بخشید. نظر سنجی به خودی خود موجب افزایش انگیزه کارکنان برای بهبود عملکرد خواهد شد.

با استفاده از این دستگاه ها نظارت کامل و دقیق بر تردد مهمان‌ها و مراجعین برای یک سازمان امکان پذیر خواهد بود. با ثبت اطلاعات مربوط به مراجعین و مهمان‌ها می‌توان یک بانک اطلاعاتی در مورد مراجعین سازمان تهیه کرد و در مواقع لزوم به آن مراجعه کرد.

تعبیه‌ی گیت کنترل تردد نفر رو موجب کمتر شدن نیاز نیروی انسانی خواهد شد و همین موجب کاهش هزینه‌های سازمان می‌شود. با استفاده از این سیستم نقش فیزیکی نفرات نگهبان و حراست به نقش نظارتی تبدیل می‌شود. با کمتر شدن برخورد فیزیکی بین حراست و ارباب رجوع تکریم ارباب رجوع و احترام بیشتر صورت می‌گیرد.

اطلاعات تماس